สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ

บุคลากร ประจำ สสอ.ศรีสมเด็จ


นายชำนาญ จำรองเพ็ง 
สาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ


นายมานะ ศิริเลี้ยง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ 


นายเอนก นาโพนงาม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นายบรรเจิด  ปราสาร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางไพลิน  มั่งคั่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางทองงาม  สุดสน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นางวงค์เดือน  ศรีสมเด็จมงคล
พนักงานบริการ (พกส.)


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 05:52 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.