เอกสาร/แบบฟอร์ม

1. แบบใบลา

          - ใบลาพักผ่อน
          - ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

2. ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

          - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)

3. ใบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร

          - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223)

4. ใบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน

เอกสาร/แบบฟอร์ม เอกสาร/แบบฟอร์ม Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 22:44 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.