หน่วยแพทย์ พอ.สว. ครั้งที่ 6/2561


(15 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนโนนสีดาวิทยา ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ โดยการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชน
ในการออกหน่วย พอ.สว.ในครั้งนี้ มีประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ และตำบลใกล้เคียงมารับบริการเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล และสมาชิก พอ.สว. ที่ออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชน พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนที่มารอรับบริการทางการแพทย์ โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายพจน์ เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก พอ.สว. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หน่วยแพทย์ พอ.สว. ครั้งที่ 6/2561 หน่วยแพทย์ พอ.สว. ครั้งที่ 6/2561 Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 05:13 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.