ข้าราชกรไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561 โดยมีเน...
- 00:27
ข้าราชกรไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร ข้าราชกรไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 00:27 Rating: 5

อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ยุค 4.0

(25 เมษายน 2561) อำเภอศรีสมเด็จ ดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ยุค 4.0 ตามโครงการพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต เพื...
- 00:06
อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ยุค 4.0 อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ยุค 4.0 Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 00:06 Rating: 5

หน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปี 2561

วันที่ 9 เมษายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ได้รับรางวัลชนัะเลิศ หน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตามโ...
- 16:25
หน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปี 2561 หน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปี 2561 Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 16:25 Rating: 5
แจ้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 แจ้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 00:32 Rating: 5

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

27 มีนาคม 2561  เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร ให้มีความโปร่งใสในกาiปฏิบัติงาน และการป้องกันปราบปรามก...
- 04:31
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 04:31 Rating: 5
การประชุมติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1/2561 การประชุมติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1/2561 Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 16:10 Rating: 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 08:13 Rating: 5

หน่วยแพทย์ พอ.สว. ครั้งที่ 6/2561

(15 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประ...
- 05:13
หน่วยแพทย์ พอ.สว. ครั้งที่ 6/2561 หน่วยแพทย์ พอ.สว. ครั้งที่ 6/2561 Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 05:13 Rating: 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 08:11 Rating: 5

เกียรติบัตรหมู่บ้านปลอดโรค ปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายพจน์ เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านปลอดโรค ไข้เลือดออก ในที่ประชุ...
- 15:48
เกียรติบัตรหมู่บ้านปลอดโรค ปี 2560 เกียรติบัตรหมู่บ้านปลอดโรค ปี 2560 Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 15:48 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.